results

Resultaten

vogelmarkt Antwerpen

VERBOD OP DIERENMARKTEN IN VLAANDEREN

Per 1 januari 2026 is de verkoop van dieren op markten verboden in Vlaanderen. N.a.v. de onderzoeksrapporten van Faunawatch zijn regelmatig kamervragen gesteld over het welzijn van dieren op de dierenmarkten in België. Minister van Dierenwelzijn heeft in deze debatten aangegeven dat de dierenmarkten inderdaad niet meer van deze tijd zijn. Dit heeft geleid tot het behalen van ons doel: een verbod op dierenmarkten!

WILDONDERZOEK IN OEGANDA, INDONESIË, MAROKKO EN NEDERLAND

Gedurende ons onderzoek in Mpanga Central Forest Reserve, Oeganda ontdekten we de Afrikaanse Goudkat. Deze soort was nog nooit waargenomen in Centraal Oeganda, een regio 1,5x zo groot als Nederland. De dichtstbijzijnde populatie van de Afrikaanse Goudkat leeft meer dan 200 kilometer van Mpanga Central Forest Reserve. Dergelijke ontdekkingen zijn van cruciaal belang voor het beschermen van soorten en natuurgebieden. Daarnaast hebben we onderzoek gedaan in Indonesië, Marokko en Nederland naar o.a. orang utans, berberapen, dassen en vossen. 

Faunawatch ontdekt Afrikaanse Goudkat
bomen planten

BEVORDERING VAN DE BIODIVERSITEIT IN ZUID-NEDERLAND

Faunawatch heeft 1.000 bomen geplant voor de bevordering van de biodiversiteit. Deze aanplant was specifiek gericht op het creëren van een geschikt leefgebied voor de kamsalamander. In een ander gebied zijn 625 planten, struiken en kruiden aangeplant voor de bevordering van de biodiversiteit. Daarnaast zijn er 25 vleermuizenkasten, egelhuizen en roofvogelkasten geplaatst. Tevens was er aandacht voor educatie middels 3 informatieborden. 

PROJECTEN VOOR SOLITAIRE EN HONINGBIJEN IN GHANA, OEGANDA EN NEDERLAND

Faunawatch heeft in Ghana 66 studenten en 25 docenten opgeleid tot imker middels theoretische en praktische trainingen. Tevens zijn er bijenvolken en materialen aangekocht zoals bijenkasten en beschermende kleding. Ieder jaar worden de nieuwe scholieren opgeleid tot imker. Tevens is het project onderdeel geworden van het examenprogramma. In samenwerking met Hope Alive hebben daarnaast 50 families (vertegenwoordigen 340 personen) imkertraining gekregen in Oeganda. Faunawatch heeft ook 150 bijenkasten verstrekt en handboeken voor de deelnemers uitgegeven. In een roulatiesysteem worden beschermende kleding en hulpmiddelen ter beschikking gesteld. Om de solitaire bijen te helpen heeft Faunawatch in diverse gemeenten in totaal 68 bijenhotels geplaatst. Tevens hebben we i.s.m. de provincie Limburg, cnme en ivn 140 scholen in Limburg voorzien van bijenhotels. Daarnaast zijn er ook zaai-acties georganiseerd, o.a. samen met scholen.

Beekeepingproject Ghana
Results Blue shark

Illegaal sportvis-bedrijf aangepakt in Kroatië

De blauwe haai is ernstig bedreigd in het Middellands Zeegebied. Dit komt met name door de illegale visserij. De vinnen van deze haaien worden namelijk vaak gebruikt voor haaienvinnensoep. Faunawatch heeft bewijzen verzameld tegen een sportvis-bedrijf dat illegaal deze blauwe haaien ving. Vervolgens is de politie het bedrijf binnen gevallen en hebben ze ook een blauwe haai in de vriezer aangetroffen. N.a.v. deze actie is het bedrijf berecht. Tevens heeft het ministerie aangegeven strengere controles uit te gaan voeren.

BETER WELZIJN VOOR DIEREN IN DE BIO-INDUSTRIE

Op 23 maart 2015 hebben we 12.514 handtekeningen tegen het fokken van plofkippen overhandigd aan toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma. Daarnaast hebben we in 2019 een rapport gepubliceerd over stalbranden in de bio-industrie. Net als honden en katten zijn landbouwhuisdieren intelligente wezens en bijgevolg dient hun welzijn dan ook gewaarborgd te worden. Middels deze projecten hebben we aandacht gevraagd voor het welzijn van deze dieren.

meldpunt dierenleed

Oprichting Faunawatch

Op 12 augustus 2012 is Faunawatch opgericht met als doel om een positief verschil te maken voor de dieren op deze wereld.