results

Resultaten

Veel dieren aangetroffen met wildonderzoek Meerssen, Nederland

Faunawatch doet middels wildcamera’s onderzoek naar verschillende diersoorten in de gemeente Meerssen. Tijdens dit onderzoek zijn verschillende diersoorten aangetroffen, zoals vossen, dassen, herten, wilde zwijnen, eekhoorns en marters. Tevens zijn er ook veel vogelsoorten voor de camera’s verschenen. Het meest opvallende is de grote hoeveelheid dassen. In 1980 waren er in Nederland naar schatting nog maar 1200 dassen. In 2017 is dit aantal geschat op 6000. In ons onderzoeksgebied hebben we zeer veel dassen aangetroffen. Zeker in verhouding met het leefgebied doet de das het hier dus heel goed.

wild camera
education Uganda

Educatie in Oeganda over bedreigde diersoorten, klimaatveranderingen en imkeren

We hebben 6 lesplannen ontwikkeld over bijen, olifanten, chimpansees, klimaat algemeen, mogelijkheden om klimaatveranderingen tegen te gaan en een praktijkles, waarbij afval wordt verzameld waar vervolgens een kunstwerk van wordt gemaakt. De lessen slaan goed aan. De docent is ook met de kinderen op pad gegaan om veranderingen door klimaatproblemen te bekijken. Inmiddels hebben 234 basisschoolleerlingen en 237 middelbare scholieren de lessen gekregen. Daarnaast hebben ook 42 leerlingen een theoretische imker training ontvangen. Onze vertegenwoordiger ter plekke hebben we een workshop imkeren laten volgen. Ter voorbereiding op praktijktrainingen hebben we 5 bijenkasten laten maken door een lokale timmerman en we hebben alle hulpmiddelen en beschermende kleding aangeschaft. Het gekochte bijenvolk wordt verder uitgebreid. Tevens wordt ook het aantal lesplannen uitgebreid met onderwerpen in relatie tot hygiëne.

Illegaal sportvis-bedrijf aangepakt in Kroatië

De blauwe haai is ernstig bedreigd in het Middellands Zeegebied. Dit komt met name door de illegale visserij. De vinnen van deze haaien worden namelijk vaak gebruikt voor haaienvinnensoep. Faunawatch heeft bewijzen verzameld tegen een sportvis-bedrijf dat illegaal deze blauwe haaien ving. Vervolgens is de politie het bedrijf binnen gevallen en hebben ze ook een blauwe haai in de vriezer aangetroffen. N.a.v. deze actie is het bedrijf berecht. Tevens heeft het ministerie aangegeven strengere controles uit te gaan voeren. Momenteel werken we aan een nieuwe onderzoeksactie in Kroatië.

Results Blue shark
meldpunt dierenleed

Beter welzijn voor kippen

Op 23 maart 2015 hebben we 12.514 handtekeningen tegen het fokken van plofkippen overhandigd aan staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma.​ Deze kippen krijgen geen dierwaardig leven. Er dient meer gekeken te worden naar het welzijn van deze dieren. De dieren in de landbouwsector hebben net als een hond en kat gevoelens en een eigen persoonlijkheid. Ook zij verdienen een goed leven.

Imkerproject voor scholen in Ghana

Faunawatch heeft in Ghana 66 studenten en 25 docenten opgeleid tot imker middels theoretische en praktische trainingen. Tevens zijn er bijenvolken en materialen aangekocht zoals bijenkasten en beschermende kleding. Ieder jaar worden de nieuwe scholieren opnieuw opgeleid tot imker. Tevens is het project onderdeel geworden van het examenprogramma. Het houden van bijen zorgt voor grotere inkomsten voor de landbouwsector door bestuiving van de gewassen en tevens vormen ook de producten van de bijen zoals honing, was en propolis voor een inkomstenbron.

imkerproject ghana
project solitaire bijen

Projecten voor solitaire bijen in Nederland

De solitaire bijen worden ernstig bedreigd door het gebruik van pesticiden, maar daarnaast ook door te weinig leefgebieden en een tekort aan voedsel. Dit is het gevolg van de monocultuur in de landbouw. Om de solitaire bijen te helpen heeft Faunawatch in diverse gemeenten in totaal 68 bijenhotels geplaatst. Tevens hebben we i.s.m. de provincie Limburg, cnme en ivn 140 scholen in Limburg voorzien van bijenhotels. Om ook de voedselsituatie voor de bijen te verbeteren hebben we in 6 dorpskernen van de gemeente Meerssen biologisch bijvriendelijk bloemenzaad ingezaaid bij de bijenhotels. Daarnaast hebben we opgetreden als verdeelpunt voor bloemenzaad, zodat mensen ook thuis dit bloemenzaad konden zaaien. Ook hebben we met 6 vrijwilligers, 52 leerlingen en 2 juffen 830 bloembollen geplant en bij 3 bijenhotels gezaaid.

Prijzen/waarderingen

Voor de verschillende projecten die Faunawatch heeft gedaan hebben we de volgende prijzen/waarderingen ontvangen:
Oorkonde ontvangen van de Tweede Kamer der Staten Generaal voor onze inzet voor dierenwelzijn.
Tweede kamerlid heeft het groen lintje aan Faunawatch uitgereikt.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Tim & Ivi Huijsmans verkozen tot Nederlands wereldverbeteraars van het jaar.
Oorkonde en medaille ontvangen van de gemeente en Tim & Ivi Huijsmans zijn benoemd tot duurzaamheidsambassadeurs.
Tim en Ivi Huijsmans hebben het jeugdlintje ontvangen van de burgemeester.
Tim Huijsmans is verkozen bij de Top Jonge 100 van Nederland. Dit is een lijst van de 100 jongeren onder de 25 jaar die het verschil wisten te maken.
Tim Huijsmans is opgenomen in de Nederlandse top 100 duurzame jongeren (leeftijdscategorie t/m 32 jaar)
Ontvangen door een minister en een staatsecretaris op verschillende ministeries en een andere minister, burgemeesters en wethouders om onze standpunten te delen.
Ontmoeting met de Britse Jane Goodall, VN-vredesambassadeur.
Ontmoeting met de Canadees Paul Watson, mede-oprichter van Greenpeace en oprichter van Sea Shepherd.

over ons

Oprichting Faunawatch

Op 12 augustus 2012 is Faunawatch opgericht met als doel om een positief verschil te maken voor de dieren op deze wereld.

Korte termijn

Op korte termijn verwachten we nieuwe resultaten toe te kunnen voegen vanuit Indonesië, Oeganda en Nederland. Hier kunt u meer lezen over al onze projecten, zoals ons onderzoek naar het dierenwelzijn op de vogelmarkten in België of over de bescherming van berberapen in Marokko.