schildpad

Over ons

Faunawatch zet zich sinds 2012 in voor het welzijn van dieren én de bescherming van (bedreigde) diersoorten. Middels nationale en internationale projecten op het gebied van educatie en wildonderzoek pakken we de problemen aan bij de basis, zodat we duurzame en gefundeerde oplossingen kunnen implementeren. De komende periode zullen we ons met name focussen op de opvang van gedumpte en verwaarloosde land- en waterschildpadden en onze internationale educatieprojecten.

In Nederland zijn naar verwachting 200.000 schildpadden in de natuur gedumpt. Deze vormen een bedreiging voor de lokale flora en fauna en sterven vaak een langzame hongerdood. In 2020 zijn we daarom begonnen om ons te verdiepen in de opvang van schildpadden. Aangezien schildpadden, in tegenstelling tot wat mensen vaak denken, geen makkelijke dieren zijn om te houden en de wetgeving omtrent de opvang van invasieve soorten, zoals de lettersierschildpad, zeer uitgebreid is, zijn er maar weinig opvangcentra voor schildpadden in Nederland. De vraag voor opvang is echter enorm. Na uitgebreide voorbereidingen zijn we in 2021 gestart met de zoektocht naar een geschikte locatie, het schrijven van protocollen en het aanvragen van de juiste vergunningen. De daadwerkelijke aanleg van de opvang startte uiteindelijk in 2022. In oktober van hetzelfde jaar werd de opvang officieel geopend, al werd er reeds voor de eerste schildpadden gezorgd. Doordat ruim 95% van de schildpadden die aangemeld worden afwijkingen hebben of ziek zijn door slechte voeding en huisvesting, vergen de schildpadden veel individuele zorg. Daarom hebben we ervoor gekozen om ons (voorlopig) volledig te gaan focussen op de opvang van schildpadden.

Naast de schildpaddenopvang blijven we wel actief op het gebied van educatie. Aangezien educatie cruciaal is voor het creëren van draagvlak voor positieve veranderingen voor dier, natuur en milieu, blijft dit onze aandacht hebben.

over ons

Links Tim Huijsmans (voorzitter), in het midden Gaston Huijsmans (vicevoorzitter) en rechts Ivi Huijsmans (secretaris).

We werken uitsluitend met specialistische vrijwilligers, zodat alle fondsen direct kunnen worden ingezet voor de projecten en we de kennis en ervaring in “eigen huis” hebben. Vrijwilligers kunnen veel van elkaar leren, ervaring opdoen of het vrijwilligerswerk inzetten als stage. Wil je ook je kennis en skills inzetten voor de bescherming van unieke diersoorten? Kijk hier hoe je ons kan helpen!