Privacyverklaring

Deze privacyverklaring zal uitleggen hoe Faunawatch de persoonlijke gegevens die van jou verzameld worden bij gebruik van onze website gebruikt worden.

Faunawatch
Humcovenderveld 24
6231 HW Meerssen
Nederland
info@faunawatch.org
www.faunawatch.org

Onderwerpen:
Welke gegevens verzamelen we?
Hoe verzamelen we jouw gegevens?
Hoe zullen we jouw gegevens gebruiken?
Hoe slaan we jouw gegevens op?
Wat zijn jouw rechten in het kader van gegevensbescherming?
Privacyverklaringen van andere websites
Wijzigingen aan onze privacyverklaring
Hoe ons te contacteren

Welke data verzamelen we?
Wij verzamelen de volgende data:
Informatie in verband met persoonlijke identificatie (naam, mailadres,
Stad, taal en land)

Informatie die is genoteerd in het kader van een zaak van dierenmishandeling (naam, emailadres, dier dat het betreft, locatie van de zaak en een omschrijving van de zaak)

Hoe verzamelen we jouw data?
Je geeft zelf rechtsreeks het merendeel van de gegevens die we verzamelen aan Faunawatch.
We verzamelen en verwerken  gegevens wanner je:
Je online registreert, een petitie teken, een donatie doet, een formulier voor vrijwilligerswerk indient en/of wanneer je lid wordt.
Wanneer je vrijwillig een cliëntenbevraging vervolledigt of feedback geeft op eender welk van onze message boards of via email.
Wanneer je onze website gebruikt of bekijkt via de cookies van je browser.

Hoe zullen wij jouw gegevens gebruiken?
Faunawatch verzamelt jouw gegevens zodat we kunnen:
Jouw account beheren
Je mailen over onze activiteiten

Hoe rechtvaardigen we het jouw gegevens te verzamelen?
Oprechte interesse. We verzamelen jouw gegevens om je account te beheren. We gebruiken jouw persoonlijke gegevens ook voor het verzenden van uitnodigingen, nieuws of andere communicatie.
We richten ons er ook op hoge kwaliteit te bereiken met ons werk. In dit kader kan het nodig zijn om jouw gegevens te verwerken om onze activiteiten en diensten te herbergen en verbeteren. We zorgen ervoor jouw persoonlijke gegevens op deze basis te verwerken en zorgen ervoor dat dit niet onnodig verreikend is, dat jouw belangen niet buitensporig worden geschaad en dat de duur van de verwerking van je gegevens niet onnodig langdurig is.
Toestemming verkregen. Jouw persoonlijke gegevens kunnen verwerkt worden op basis van jouw toestemming. Je kunt altijd de toestemming weigeren en/of terug intrekken nadat je je toestemming gaf. Jouw toestemming intrekken zal geen gevolgen hebben voor eerdere verwerking.
Onder sommige omstandigheden kan het intrekken van uw toestemming het resultaat hebben dat wij niet in de mogelijkheid zijn om onze overeenkomst met u of uw firma te volbrengen.

Hoe slaan we de gegevens op?
Faunawatch slaat jouw gegevens online op onder ons newsletter en petition service-luik.

Hoe lang houden we je gegevens bij?
We houden jouw gegevens niet langer bij dan nodig is voor de hierboven gestippuleerde doelen, of dan nodig is op grond van de regelgeving en regulering. In dit opzicht zorgen we in eerste instantie voor opslag tijdens de legale periode die toepasbaar is, zijnde een periode van zeven jaar.
Indien er geen legale opslagperiode toepasbaar is in relatie tot jouw persoonlijke gegevens richten we ons erop deze te verwijderen na tien jaar, tenzij het potentieel interessant is uw persoonlijke data voor een langere periode op te slaan.
Faunawatch onderzoekt de nood uw persoonlijke gegevens te vernietigen  normal fiscal storage periodiek.

Veiligheid
De veiligheid en het beschermen van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Wij nemen maatregelen om een niveau van veiligheid te bewaren in proportie tot het risico. Wanneer Faunawatch  diensten van een derde partij gebruikt, zoals een IT-dienstverlener, zijn er afspraken omtrent adequate veiligheid. 

Data delen met derden
Wij delen enkel jouw persoonlijke gegevens indien dit nodig is voor onze dienstverlening. Wij kunnen persoonlijke gegevens delen met derden zoals een superviserend autoriteit of andere instituties die publieke autoriteit hebben maar enkel wanneer er een wettelijke verplichting bestaat dit te doen. Wij sluiten dan een verwerkinsovereenkomst af met de derde partij dat jouw gegevens verwerkt voor ons en op ons verzoek. Ook deze derde partij is verplicht zich te houden aan de GDPR-wetgeving.
PIF world kan onze klanten zien, kan de mandaten van onze klanten zien, kan de mandaten van onze klanten aanpassen, kan onze onboarding statussen bekijken, onze bedrijfsgegevens bekijken, onze zakelijke gegevens beheren, onze betalingen bekijken, onze profielen zien, onze betalingsprofielen beheren alsook de instellingen hieromtrent, onze terugbetalingen zien is able to view en onze uitbetalingen zien.

Wat zijn jouw rechten omtrent het beschermen van jouw gegevens?
Faunawatch wil zich ervan verzekeren dat je helemaal bewust bent van jouw rechten omtrent het beschermen van jouw gegevens. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:
Recht tot toegang – je hebt het recht Faunawatch  kopieën op te vragen van jouw persoonsgegevens. Wij kunnen je een kleine vergoeding aanrekenen voor deze service.
Het recht tot rechtzetting. Je hebt het recht aan Faunawatch te vragen elke informatie waarvan je gelooft dat deze niet correct is recht te zetten. Je hebt ook het recht Faunawatch te vragen de informatie aan te vullen waarvan je gelooft dat deze niet compleet is.
Het recht om te laten wissen. Je hebt het recht aan Faunawatch te vragen jouw persoonlijke gegevens te wissen onder bepaalde voorwaarden.
Je hebt het recht verwerking van gegevens te laten beperken.
Je hebt het recht te vragen aan Faunawatch om het verwerken van jouw persoonlijke gegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden.
Je hebt het recht te protesteren tegen verwerking van jouw persoonsgegevens.
Je hebt het recht te protesteren tegen verwerking van jouw persoonsgegevens door Faunawatch onder bepaalde voorwaarden.
Het recht op de mobiliteit van jouw gegevens
Je hebt het recht te vragen aan Faunawatch dat zij de data die ze van u hebben verzameld doorgeven aan een andere organisatie of aan uzelf, onder bepaalde voorwaarden.

Wanneer u een verzoek indient hebben we 1 maand de tijd om te reageren. Als u 1 van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen via email: info@faunawatch.org

Privacyverklaringen van andere websites
De Faunawatch website bevat links naar andere websites. Onze privacyverklaring is enkel toepasbaar op onze website, dus als u een andere website aanklikt zou u de privacyverklaring van deze site moeten nagaan.

Veranderingen aan onze privacyverklaring
Faunawatch houdt de privacyverklaring onder regelmatig beraad en plaatst eventuele updates op deze webpagina.

Deze privacyverklaring is het laatst geüpdatet op 29 juni 2019.

Hoe ons te contacteren
Indien u vragen heeft over de privacyverklaring van Faunawatch, de gegevens die we van u hebben of indien u 1 van uw rechten ter bescherming van uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, aarzelt u dan niet ons te contacteren.
Email ons op: info@faunawatch.org.
U kunt onze cookiebeleid hier vinden: Cookie policy EU