Schildpadden zonnen in schildpaddenopvang Faunawatch

Huisvesting van de schildpadden

Volgens schattingen zijn er in Nederland 200.000 lettersierschildpadden in de natuur uitgezet. Daarnaast zijn er nog veel andere soorten land- en waterschildpadden die gedumpt worden. Deze schildpadden verhongeren vaak langzaam (over jaren). Dit duurt zo lang door het trage metabolisme (stofwisseling) van een schildpad. Tevens vormen de schildpadden een bedreiging voor de lokale flora en fauna. Het probleem is dus enorm groot en opvangcapaciteit is dan ook zeer belangrijk. 

De meeste schildpadden die we ontvangen zijn erg ziek, door jarenlange – vaak onbedoelde – verwaarlozing. Veel schildpadden hebben bijvoorbeeld misvormingen door een UVb-licht tekort. UVb is belangrijk voor de activatie van vitamine D en vervolgens voor de opname van calcium, een bouwstof voor het schild en de botten. Tevens zien we dat veel schildpadden een verkeerd dieet krijgen, waardoor ze tekorten hebben van bijvoorbeeld vitamine A, wat de kans op oogontstekingen en longontstekingen vergroot. Het gezond krijgen van schildpadden is dus vaak een grote uitdaging.

Om ervoor te zorgen dat het welzijn van de schildpadden goed is, vinden we het belangrijk om de 5 vrijheden van Brambell als basis te nemen voor het welzijn van de dieren in onze opvang. Deze 5 vrijheden worden internationaal erkend als basis voor een goed welzijn. 

Naar het welzijn van schildpadden wordt redelijk weinig onderzoek gedaan in vergelijking met de reguliere huisdieren en landbouwdieren. Dat zorgt er ook voor dat we weinig over schildpaddengedrag, de fysiologie en dergelijke weten. Wij zijn er echter van overtuigd dat ook het mentaal welzijn bij de schildpadden zeer belangrijk is. Zo is er bijvoorbeeld ook recent bij vissen aangetoond dat ze gevoelens hebben als ze zien dat een andere vis gedood wordt. Dergelijke zaken worden steeds vaker aangetoond en de emotionele en algemene ontwikkeling van dieren blijkt vaak veel groter te zijn dan voorheen gedacht. Ook bij schildpadden zal dat zeker het geval zijn. 

Bij veel huisdieren zijn “ethological needs” beschreven. Dit zijn gedragingen die een dier moet kunnen uitvoeren om in goed welzijn te verkeren. Schildpadden zullen dus zeker ook “ethological needs” hebben, net als alle andere dieren, maar helaas zijn deze niet precies beschreven. Het is in ieder geval belangrijk dat ze in een uitdagende omgeving leven. 

Doordat ongeveer 200.000 schildpadden in de natuur zijn uitgezet, dienen we enorm veel opvangcapaciteit te hebben. 

Waterschildpadden

Gezien het klimaat in de landen waarin de meeste schildpadden die in onze opvang verblijven van nature voorkomen (Mexico en Noord-Amerika) is het het beste om de schildpadden te houden bij een temperatuur van minimaal 15 graden Celsius. Gedurende de warmere maanden worden de schildpadden buiten gehuisvest. De schildpadden hebben de beschikking over 7 grote verblijfsvijvers met in totaal 150.000 liter water. Tussen de vijvers zijn er stukken zand en gras voorzien waar de schildpadden kunnen zonnen. Daarnaast zijn er nog 4 kleinere vijvers voor kleinere soorten schildpadden of soorten die minder goed kunnen zwemmen, 20 quarantainebakken en filtervijvers.

Landschildpadden

De landschildpadden leven rondom de vijvers, waar ze grote stukken land tot hun beschikking hebben. Hier staan verschillende struiken om onder te schuilen. Tevens staan er veel eetbare planten. Dit zorgt ervoor dat ze (deels) zelf op zoek kunnen gaan naar eten. Tevens beschikken de landschildpadden over een “solarium”: een huisje met een glazen dak waarin ze kunnen schuilen en opwarmen. Ook hebben ze de mogelijkheid om te badderen, wat erg belangrijk is voor veel landschildpadden.

Water- en landschildpadden

We zorgen voor een afwisselende omgeving, waardoor de schildpadden ook uitgedaagd worden. Op deze manier kunnen we de schildpadden de best mogelijke zorg geven. In de winter worden de schildpadden binnen gehuisvest. Ze worden in groepen ingedeeld op basis van gezondheidstoestand. Ze hebben hier voldoende water, plekken om te zonnen en goed voer. Op deze manier kunnen we ook tijdens de wintermaanden de schildpadden goed opvolgen. Sommige soorten ondergaan ook een brumatie (winterrust). We zorgen ervoor dat de schildpadden worden gemonitord door ze zowel vóór als ná de winter een gezondheidscheck te laten ondergaan. Met behulp van een chip kunnen we de schildpadden identificeren en daardoor bijvoorbeeld ook het gewicht in de loop der tijd volgen. Nieuwe schildpadden worden in quarantaine gezet en extra gemonitord. Ook worden ze klinisch en parasitair onderzocht voordat ze samen worden geplaatst met de andere schildpadden.