beautiful fox

Wildonderzoek Zuid-Nederland


Probleem

Er leven veel interessante diersoorten in Nederland, maar we weten verassend weinig van ze. De das was enkele decennia geleden bijna uitgestorven. Ook komen enkele diersoorten terug naar Nederland, zoals de wilde kat, wolf en misschien zelfs de lynx.

Oplossing

Om soorten te kunnen beschermen is het belangrijk om de populaties te monitoren. Dit doen we door middel van wildcamera’s. Tevens maken we gebruik van artificiële intelligentie (AI) en geografische informatiesystemen (GIS).

das

Doel

De populaties van verschillende diersoorten monitoren, zodat we kunnen ingrijpen indien het slecht gaat met een diersoort. Tevens kan monitoring helpen om de leefomgeving te verbeteren.

Hoe kun jij helpen?

Als jij ook wildonderzoek wilt doen, dan meld je bij ons aan en dan kunnen we samen bepalen op welke wijze je kunt helpen in het gebied waar je woonachtig bent of waar je regelmatig komt. Je kan contact opnemen via ons contactformulier en je idee met ons delen.

Tevens kan je ook helpen door een donatie te doen via nevenstaand formulier.

Wildcamera onderzoek FaunawatchActiviteiten

We gaan 10 nieuwe camera’s plaatsen. De locaties worden bepaald aan de hand van de resultaten van het vooronderzoek dat we reeds verricht hebben. Gebruik makend van GIS hebben we bepaald wat de beste locaties zijn om te observeren. Wie weet treffen we nog een van de diersoorten aan die Nederland aan het ontdekken zijn: wolf, wilde kat, lynx, wasbeer en wasbeerhond. Met zekerheid zullen we o.a. dassen, vossen, wilde zwijnen, herten en marterachtigen aantreffen. Bij de waarnemingen worden de exacte coördinaten bepaald en vastgelegd in een database. Bepaalde bosgedeeltes zijn van elkaar afgesneden en we willen de impact daarvan ook inzichtelijk maken.

wildcamera