video editing services

Video editor


Wij zoeken iemand die video’s, gemaakt tijdens onze projecten in Oeganda, Indonesië, Nederland, België en Ghana, kan bewerken tot een aantrekkelijke video voor onze volgers en potentiële sponsors.
We zijn een stichting die zich inzet voor dierenwelzijn, natuuronderzoek en onderwijs met meer dan 70 gespecialiseerde vrijwilligers uit 22 landen, waarvan de meeste vanuit huis werken. Naast deze vrijwilligers zijn er ook vrijwilligers die ter plaatse worden geworven om onderzoek te doen of bomen te planten. Het werk van video-editor kan prima vanuit huis worden gedaan.

Geef je op