Pixabay

Het belang van biodiversiteit


Naar aanleiding van Wereldbiodiversiteitsdag (22 mei) willen we graag uitleggen hoe belangrijk biodiversiteit is en welke rol biodiversiteit speelt in de toekomst van onze planeet!

Wat is biodiversiteit nu precies?

Biodiversiteit is de verscheidenheid van alle soorten levende wezens, die verbonden zijn met elkaar en met het milieu. Zo zouden we bijvoorbeeld geen fruit kunnen eten als bijen de gewassen op onze planeet niet bestuiven. We zouden ook geen zuurstof hebben om te ademen als er geen planten waren om de C02 die we uitademen om te zetten naar frisse lucht. Koraalriffen beschermen mensen die aan de kust wonen tegen tsunami’s en bomen absorberen luchtverontreiniging in steden. Wetenschappers hebben zo talloze connecties ontdekt, die tot stand zijn gekomen gedurende miljoenen jaren van evolutie. Biodiversiteit geeft een boost aan de productiviteit in ecosystemen, waar elke soort, hoe klein ook, een belangrijke rol speelt in de kringloop van het leven.

De huidige staat van biodiversiteit

De huidige staat van biodiversiteit op onze planeet geeft aanleiding tot grote bezorgdheid. Jammer genoeg zijn veel diersoorten momenteel met uitsterven bedreigd, wat geen rooskleurig beeld schetst voor onze toekomst. Zelfs als we slechts één schakel in deze keten verliezen, zal dat de connecties die ons allemaal positief beïnvloeden verzwakken.

Veel wetenschappers beweren dat de zesde massa-uitsterving al begonnen is. Volgens de Internationale Unie voor Natuurbescherming zijn een aanzienlijk aantal diersoorten met uitsterven bedreigd: 25% van de zoogdieren, 41% van de amfibieën en 13% van de vogels!

Recent werd bekend gemaakt dat 75% van de vliegende insecten zijn verdwenen in Duitsland gedurende de laatste 25 jaar! Dit heeft een grote impact, want insecten bestuiven niet alleen planten, maar ze helpen ook om afval af te breken. Daarbovenop zijn er ook bepaalde vissoorten aan het uitsterven of zeer zeldzaam aan het worden in bepaalde gebieden. De oorzaak hiervoor is voornamelijk overbevissing, maar ook de hoeveelheid plastic die te vinden is in onze wateren. Zeedieren lopen het gevaar hierin verstrikt te raken of plasticdeeltjes in te slikken.

Waarom daalt de hoeveelheid diersoorten in het wild?

Jacht, stroperij, pesticiden, vervuiling en overbevissing hebben allemaal bijgedragen tot de wereldwijde daling van wilde diersoorten. De vernietiging van bossen (ook bekend als ontbossing) is een andere belangrijke oorzaak, aangezien het ervoor zorgt dat dieren en planten hun natuurlijke habitat verliezen. Op zijn beurt verzwakt dit de connecties tussen de verschillende diersoorten in het ecosysteem, wat de biodiversiteit doet afnemen.

Hoe biodiversiteit verbeteren

Op individueel vlak, kunnen we proberen om meer plantaardig of veganistisch te eten, meer zaden te planten in onze tuinen om de insecten te helpen en stoppen met pesticiden te gebruiken die insecten doden. We moeten zeker ook goed recycleren en de natuurlijke habitats van dieren beschermen door plastic afval op te ruimen in parken, reservaten en stranden! Op collectief vlak moeten we wereldwijd meer plaats voorzien voor natuurreservaten, waar dieren de bescherming kunnen krijgen die ze nodig hebben. We moeten ook onze lokale besturen aanmoedigen om meer te doen om de biodiversiteit en natuurlijke leefgebieden van dieren te beschermen. Iedereen zal moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat onze planeet gezond blijft in de toekomst.