Help de egel

Help de vleermuizen, egels en roofvogels


Ondanks dat we ze niet vaak zien, heeft Nederland veel prachtige diersoorten. Helaas gaat het slecht met veel van deze soorten door drukke wegen, kleine leefgebieden, lichtvervuiling, pesticiden, enz. Ze spelen echter allemaal een belangrijke rol in ons ecosysteem. Zo eten vleermuizen bijvoorbeeld wel 300 muggen en andere kleine insecten per nacht en zijn egels natuurlijke slakkenbestrijders. Roofvogels spelen een rol in de bestrijding van muizen en ratten en ook zorgen ze ervoor dat populaties van prooidieren gezond blijven. Ze eten namelijk zieke individuen op, waardoor ziektes zich niet verder kunnen verspreiden. Het is dus belangrijk dat we deze dieren een handje helpen!

Wat kun je zelf thuis doen

Je kan de dieren natuurlijk helpen door je tuin diervriendelijk in te richten door te zorgen voor schuilplekjes voor dieren, een huisje te plaatsen en ervoor te zorgen dat dieren makkelijk in en uit je tuin kunnen komen.

Ook kun je de dieren helpen door kruiden en struiken, een egelhuisje, vleermuizenkast of roofvogelkast te sponsoren. Wij zorgen dan dat deze op een geschikte locatie geplaatst wordt, zodat deze optimaal kan bijdragen aan de bescherming van de lokale diersoorten. Lees hieronder meer over de verschillende diersoorten.

Bescherm de torenvalkWaarom een egelhuis?

De egel is in verspreiding met 50 procent achteruit gegaan in de laatste tien jaar. Daarmee krijgt de egel de status ‘Endangered’ (bedreigd) volgens de internationaal geldende IUCN-criteria. Er zijn vele soorten bedreigingen voor de egel:

 • Jaarlijks worden er 100.000 tot 300.000 egels doodgereden. Afhankelijk van het gebied is dat 6 tot 20% van de populatie.
 • Soms wordt hun nest verstoord door mensen.
 • Vaak is er nauwelijks natuurlijke bescherming voorhanden in de vorm van braamstruiken, heggen en omgevallen bomen. Hierdoor zijn sommige egels geneigd hun nest te bouwen op minder geschikte plaatsen zoals in afvalverbrandingshopen (waar ze kunnen verbranden), composthopen (waar ze doorspit kunnen worden) of in garages en kassen (waar ze opgesloten kunnen worden). Let in tuinen ook op het volgende: slakkenkorrels en insectenverdelgers zijn dodelijk voor egels. Egels kunnen vast komen te zitten in rondslingerende blikjes en bekertjes.
Bescherm de egel middels een egelkast

Waarom een roofvogelkast?

Bescherm de bosuil

De torenvalk staat in de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels en is daar ingedeeld bij de ‘Kwetsbare soorten’. De bosuil is de meest voorkomende uilensoort in Europa en is niet bedreigd. Hij is prachtig om te zien en speelt een belangrijke rol in het ecosysteem. Dat roofvogels zo snel de dood vinden heeft verschillende oorzaken:

 • Veel roofvogels verongelukken doordat zij worden aangereden door het toenemende verkeer.
 • Velen laten het leven door de hoogspanningslijnen.
 • Er worden veel giftige stoffen gestrooid op akkers, weiden en in tuinen. Deze zijn bedoeld om onkruid en schadelijke insecten te verdelgen. Muizen nemen deze echter vaak op en worden erdoor ook ziek, waardoor ze heel gemakkelijk door de roofvogels gepakt kunnen worden. Ook de roofvogels raken hierdoor zelf vergiftigd.

Waarom een vleermuizenkast?

De ingekorven vleermuis, vale vleermuis en grijze grootoorvleermuis staan op de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren. Ze worden bedreigd door de volgende oorzaken:

 • Bepaalde soorten wonen graag tussen de houten constructies van kerkzolders en schuren, maar als dat hout behandeld is tegen houtkevers, worden vaak ook de vleermuizen gedood. Daar komt nog bij dat zolders (en kelders) steeds beter afgeschermd worden.
 • Door de bestrijding van insecten met chemische producten verdwijnt het voedsel van vele vleermuizen en komen deze producten ook in hun lichaam terecht.
 • Het omzagen van bomen met de vleermuizen er nog in. Er zijn soorten die overwinteren of hun jongen grootbrengen in boomholten. Maar weinig bomen voldoen aan hun criteria en de weinige dikke holle bomen die er dan al te vinden zijn, worden meestal omgezaagd. Deze bomen betekenen namelijk vaak een gevaar voor wandelaars of voor het verkeer. Zo sterven ook heel wat populaties.
 • Het verdwijnen van hun biotopen: jachtgebieden, zomer- en winterverlijfplaatsen.
 • (Kraam)kolonies van vleermuizen worden nog regelmatig vernietigd ten gevolge van onwetenheid. Men denkt dat ze gevaarlijk zijn, terwijl dat absoluut niet het geval is.
 • Af en toe worden vleermuizen bij het uitvliegen door katten gegrepen, vooral dan jonge en onervaren dieren.
Bescherm de vleermuis

Project Valkenburg aan de Geul

Faunawatch en Kasteeldomein De Cauberg hebben een project gestart om de biodiversiteit in Valkenburg aan de Geul te vergroten. Samen met vrijwilligers zijn er meer dan 600 stuks kruiden, planten en struiken geplant om de omgeving aantrekkelijker te maken voor verschillende diersoorten. Daarnaast zijn er in totaal 25 vleermuizenkasten, roofvogelkasten, egelhuizen en bijenhotels geplaatst. Met 3 informatieborden over 6 soorten dieren wordt tevens kennis verspreid. In het voorjaar wordt nog eens 1.000 m2 grond ingezaaid met meer dan 25 soorten bloemen.

Project partners

Kasteeldomein De Cauberg en Faunawatch
Buro B en Faunawatch
Stichting Natuurlijk Geuldal logo Faunawatch partner