Bescherming van vleermuizen

Noodzaak voor bescherming vleermuizen


Faunawatch en Kasteeldomein De Cauberg vragen aandacht voor de Bechstein en Ingekorven vleermuis. De Bechstein en Ingekorven vleermuizen zijn zeer zeldzaam in Nederland. Ze komen bijna alleen nog maar voor in Zuid-Limburg. Van de Bechstein vleermuis neemt wereldwijd de populatie af en ze wordt Europees ook als kwetsbaar beschouwd. De instandhouding van de ingekorven vleermuis in Nederland wordt door onderzoekers bestempeld als zeer ongunstig.

1 op de 5 zoogdiersoorten wereldwijd is een vleermuis. Er zijn wel 1400 soorten. Ze spelen dan ook een belangrijke rol in de wereld. Veel vleermuizensoorten eten insecten die bijvoorbeeld een bedreiging vormen voor de landbouw. Daarnaast is bijvoorbeeld van de dwergvleermuis bekend dat ze wel 300 muggen in 1 nacht eten, wat in een jaar uitkomt op ongeveer 1 kg muggen. Niet van alle vleermuizensoorten zijn dergelijke getallen bekend, maar dat we ze als mens dankbaar dienen te zijn is wel duidelijk. Iedere vleermuis heeft zijn eigen unieke rol en het is dan ook belangrijk om ze allemaal te beschermen, zeker de soorten waar het in Nederland slecht mee gaat aldus Gaston Huijsmans, vicevoorzitter van Faunawatch.

De leefgebieden van de vleermuizen worden bedreigd. Dit komt met name door het kappen van oude bomen, waar de vleermuizen in verblijven. Het is belangrijk om meer geschikte plekken voor de vleermuizen te creëren om deze zeer belangrijke soorten te beschermen, dit kan o.a. middels vleermuizenkasten. Van de Bechstein vleermuis is bekend dat ze graag in deze kasten wonen. Tevens kan de bosrand en de grote poel (vochtige omgeving) bij Kasteeldomein De Cauberg aantrekkelijk voor ze zijn. Deze bosrand is ook interessant voor de Ingekorven vleermuis. Uit een grootschalig onderzoek blijkt dat het plaatsen van kasten ook een belangrijke rol kan spelen in de bescherming van de ingekorven vleermuis. Daarnaast zullen nog andere vleermuizensoorten profiteren van de kasten.  

Project

Op 22 oktober gaat Faunawatch in totaal 25 vleermuizenkasten, egelhuizen roofvogelkasten en bijenhotels plaatsen. Tevens worden er meer dan 600 stuks kruiden, planten en struiken geplant om de omgeving aantrekkelijker te maken voor verschillende diersoorten. In het voorjaar wordt nog eens 1.000 m2 ingezaaid met meer dan 25 soorten bloemen. Met 3 informatieborden over 6 soorten dieren wordt kennis verspreid.

De afgelopen jaren heeft Faunawatch zich intensief bezig gehouden met wildonderzoek in Nederland, Oeganda en Indonesië. In Centraal-Oeganda (een gebied ter grootte van 1,5x Nederland) hebben ze de Afrikaanse goudkat ontdekt, wat ook recentelijk wetenschappelijk is gepubliceerd. Faunawatch zal ook de biodiversiteit voor dit project monitoren met o.a. wildcamera’s.