Artificiële intelligentie voor de bescherming van wilde dieren

Artificiële intelligentie voor wildlife conservation


Het aantal met uitsterven bedreigde diersoorten neemt ieder jaar toe. Er is dan ook snel actie nodig om populaties in kaart te brengen, beschermingsplannen op te stellen, illegale activateiten aan banden te leggen, enz. Artificiële intelligentie kan ons hierbij helpen. Een team van vrijwilligers werkt aan verschillende modellen die de activiteiten van Faunawatch gaan ondersteunen. Zo wordt er gewerkt aan een model dat camerabeelden kan bekijken, die worden ingezet voor onderzoek. Dit model selecteert alle foto’s en video’s waarop dieren te zien zijn, zodat deze gebruikt kunnen worden voor onderzoek. Tevens wordt er ook gewerkt aan een model dat kan helpen om de diersoort op een foto of video te identificeren. Dergelijke programma’s zijn zeer welkom voor het onderzoek. 


Tevens wordt er ook gewerkt aan verschillende modellen die illegale activiteiten kunnen gaan monitoren/detecteren. Zo hebben we een model ontwikkeld dat stropers kan gaan herkennen op foto’s. Op deze manier kunnen stropers in nationale parken opgespoord worden. Nu wordt er gekeken om dit model real-time te maken, waardoor na detectie van een stroper automatisch een melding uitgaat naar de rangers, zodat zij direct actie kunnen ondernemen. We hopen dit model snel in een nationaal park in te kunnen gaan zetten. 


Uiteraard zijn niet alleen de dieren op land bedreigd. Ook met de aquatische dieren en hun leefgebieden gaat het slecht. De illegale visserij speelt hierin een grote rol. Er zijn veel schepen waarvan bekend is dat ze illegaal vissen, maar helaas is er geen goede handhaving of capaciteit. Met een artificieel intelligentie model willen we foto’s van vissersboten gaan koppelen aan een lijst met schepen die internationaal gezocht worden wegens illegale visserij om op deze manier de schepen op te sporen en de lokale autoriteiten op de hoogte te brengen. 


Heb jij verstand van artificiële intelligentie en wil je je skills ook inzetten voor de bescherming van bedreigde diersoorten? Word dan vrijwilliger!

Project partner