ANBI vrijwilliger

ANBI of WBTR kennis


Faunawatch heeft een vast team van ruim 80 vrijwilligers die allemaal aan projecten en/of taken werken in Nederland, maar ook in andere landen. Als we echt een verschil willen maken op het gebied van wildonderzoek en educatie ten behoeve van dierenwelzijn, dan kost dat geld en dus dienen we ook te zorgen voor inkomsten. Voorafgaand aan de opening van de opvang hebben we de ANBI-status ontvangen. Het ontbreekt ons echter aan de praktische kennis m.b.t. ANBI of WBTR en daar willen we graag iemand voor vinden die daar de weg in kent of zich in wil verdiepen. Wil je iets betekenen op het gebied van dierenwelzijn en wil je meehelpen om onze stichting verder te professionaliseren, dan horen we graag van je.

Geef je op