Faunawatch ontdekt Afrikaanse Goudkat

Afrikaanse Goudkat Onderzoek Oeganda


Het in kaart brengen van de biodiversiteit is erg belangrijk. Het helpt om soorten te monitoren en beter te beschermen. Gedurende ons onderzoek in Mpanga Central Forest Reserve, Oeganda ontdekten we zo de Afrikaanse Goudkat. Deze soort was nog nooit waargenomen in Centraal Oeganda, een regio 1,5x zo groot als Nederland. De dichtstbijzijnde populatie van de Afrikaanse Goudkat leeft meer dan 200km van Mpanga Central Forest Reserve.

Aangezien het een bijzondere vondst is, werd ons artikel gepubliceerd in IUCN Cat News. Er was namelijk geen eerdere waarneming van de Afrikaanse Goudkat in termen van foto’s, sporen, DNA, waarneming door persoon, enz. in dit gebied. Dergelijke vondsten zijn belangrijk voor het behoud van bedreigde diersoorten. Het kan bijvoorbeeld een motivatie zijn om beschermde gebieden te creëren en het zal helpen om de populatiegrootte en hun verspreiding te monitoren. Je kunt de publicatie hier lezen.

We hebben toestemming van de National Forestry Authority ontvangen om ons wildonderzoek voort te zetten om de populatiegrootte van de Afrikaanse goudkat in Mpanga forest te gaan bepalen. We hopen nog meer individuen van deze soort aan te treffen. Gezien de afstand tot de dichtstbijzijnde populatie is de kans aanwezig dat in of in de buurt van Mpanga Central Forest Reserve een populatie van de Afrikaanse Goudkat leeft. Of we ze vinden, zullen we over een paar maanden na uitgebreid onderzoek weten!

Hoe kun jij helpen?

Help ons onderzoek naar de Afrikaanse Goudkat middels een donatie via nevenstaand formulier.

Camera wordt opgehangen in bos Oeganda voor wildonderzoek